Zorg in de kleuterschool

Hallo, ik ben juf Wenny

Ik kom bij al jullie kleuters in de klas en ondersteun de klasleerkracht
waar nodig. We werken in kleine groepjes in of uit de klas.
De verschillende leerdomeinen komen aan bod, dit hangt vooral af van waar
de nood het hoogst is en verschilt van kind tot kind.
Donderdag- en vrijdagnamiddag sta ik in de 3 de kleuterklas ter
vervanging van juf Heidi.
Samen met jullie kleuters maak ik er een graag een super fijn schooljaar
van.

Wenny

Bewegingsopvoeding

Hallo, ik ben juf Melissa
In de turnzaal gaan we allerlei bewegingsvaardigheden oefenen zoals lopen, springen, rollen, kruipen, sluipen, klimmen en klauteren, glijden enz.
We spelen ook verschillende kring-en groepsspelletjes die het lichaamsbewustzijn en de samenhorigheid onder de kleuters bevorderen.
Kortom, de kleuters krijgen volop kansen om hun grove-en fijne motoriek op een speelse manier verder te ontwikkelen met aandacht voor ieders tempo.
Melissa